2% parama

Kaip pildyti 2% paramos formą (FR0512)

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą nuolatinis Lietuvos gyventojas, pasibaigus kalendoriniams metams, per praeitus metus sumokėto pajamų mokesčio 1-2 % gali skirti paramai ar labdarai. Juragių bendruomenės centras yra organizacija, turinti teisę gauti tokią paramą.
Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. Prašymas yra nustatytos formos FR0512. Jo pateikimo būdai šie:

  • elektroninis(internetinės bankininkystės vartotojams itin paprasta prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos http://deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx, ja naudotis taip pat gali sudarę sutartis savo apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose; prisijungus prie sistemos prašymas FR0512 užpildomas ir pateikiamas internetu) Interaktyvios instrukcijos, padėsiančios Jums savarankiškai, greitai ir teisingai pateikti gyventojo pajamų deklaraciją: http://pagalba.vmi.lt/.

  • popierinis (prašymo FR0512 forma užpildoma ranka, dedamas į voką, o ant užklijuotos voko linijos pasirašoma, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo. Prašymas arba įteikiamas apskrities mokesčio inspekcijai, arba išsiunčiamas paštu

PASTABA

Prašymas nenagrinėjamas, kai:

pagal GPMĮ 27 straipsnio nuostatas gyventojas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tačiau jos iki kito mokestinio laikotarpio (už kurį nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti) gegužės 1 d. nebuvo pateikęs;

Naujas formas ir detalesnius aprašymus rasite čia:

http://www.vu.lt/site_files/InfS/alumni/FR0512_v2.pdf

http://www.vmi.lt/cms/formos?_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_formDate=1424872933469&p_p_id=stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_javax.portlet.action=search&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_title=&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_code=fr0512&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_tax=&_stiformssearch_WAR_EskisLiferayPortletsportlet_revision=false