Laisvės gynėjų diena prie Juragiu radijo televizijos stoties 2016, sausio 13 d.