ietuvos Respublikos Seimas 2019 – uosius paskelbė Vietovardžių metais. Vietovardžių pavadinimų kilmė, tyrinėtojų teigimu – siejami su pro šalį tekančia upe ar kitu vandens telkiniu, netoliese esančiomis kalvomis ar pelkėmis, gyventojų vardais, pavardėmis, ypatingais žmonėmis, fiksuotu toje vietoje objektu ( ypatingas medis, akmuo ir kt.) ir kt. Mažėjant gyventojų skaičiui, didėjant emigracijai – nyksta ir istoriniai mūsų kaimų vardai. Vietovardžiai iš sąrašų braukiami nelikus gyventojų, o išnykusiam kaimui suteikiamas gretimo kaimo pavadinimas. Džiugu, kad kurios senosios vietovės, senieji kaimai ir vietovardžiai išlieka, atgimsta, juos saugo valstybė, jie tampa turistų traukos centru.2019 m. rugpj. 3 d.

Juragių bendruomenės centras, laimėjęs Kultūros paveldo departamento dalinį finansavimą projektui „ŠIANDIENA PAŽINKIME KAS BUVO VAKAR“, Kauno rajono bendruomenių nariams organizavo kultūros, istorijos paveldo, vietovardžių pažinimo kraštotyrinę ekskursiją į išskirtinį, autentišką, valstybės saugomą, šimtametį, kelis amžius menantį ir jau mažai gyventojų beturintį Zervynų kaimą (Varėnos raj.). Ekskursijos metu Juragių, Ilgakiemio, Ežerėlio, Panevėžiuko ir „Sąnašos“ bendruomenių atstovai susipažino su unikaliu etnografiniu Dzūkijos regiono kaimu, jo pavadinimo kilme, mistiškomis legendomis, įvairiais reiškiniais, taip pat išskirtiniu tautiniu paveldu, atskleidžiančiu XIX a. pab. – XX a. pr. Dzūkijos regiono gatvinio ( turi ir kupėtinio kaimo bruožų) kaimo medinę architektūra, kultūra, papročiais, kulinarija, amatais ir tarme.

Dalyvaudami edukacinėje kulinarinėje programoje „Piemenukų pietūs“ ir apžvalginėje ekskursijoje po kaimą, ekskursijos dalyviai ne tik susipažino su autentišku kaimu bei atskirais kaimo istorinės raidos laikotarpiais, bet ir patys aktyviai dalyvavo projekto veiklose – fotografavo ypatingus šimtamečius Zervynų kaimo trobesius, kryžkelėse stovinčius kryžius ir kt.labiausiai patikusius objektus. Kartu keliavęs profesionalus operatorius,užfiksuodamas šio Dzūkijos regiono lankytinas vietas, filmavo visą kelionę.

Surinktą tekstinę bei vaizdinę medžiagą atrinksime, susisteminsime ir parengsime virtualią parodą „Zervynų vardas saugantis dzūkiško kaimo tradicijas“ bei sukursime videofilmą „Neužmirštamas Dzūkijos vietovardis“. Parengti darbai bus patalpinti nternetiniame puslapyje www.juragiubendruomene.lt/.

Projekto tikslas – aplankyti Zervynų kaimą – pasiektas. Pakeliui keliauninkai dar turėjo galimybę pabuvoti lietuviškiausioje Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje Perlojoje, aplankyti 1931 m. pastatytą paminklą, didžiajam kunigaikščiui Vytautui pagerbti. Šį paminklą kaip laisvės simbolį po Antrojo pasaulinio karo valdžios atstovai ne kartą mėgino nugriauti, tačiau paminklas išliko, nes perlojiškiai tam trukdė, be to jį statant jo viduje buvo įlieti geležinkelio bėgiai ir daug armatūros.

Sekanatis aplankytas objektas – Švč.Trejybės bažnyčia, kuri su buvusiu dominikonų vienuolynu sudaro bendrą ansamblį. Bažnyčioje išlikę autentiški suolai, kuriems daugiau nei 250 metų, baroko ir rokoko stiliaus altoriai, vienuolių laidojimo rūsys.

Paskutinė lankoma vieta – Dainavos krašto simbolis Merkinės piliakalnis.

Džiugu jog bendruomenininkai aktyviai įsijungė į veiklas, dalyvavo edukacijose, ne tik artimiau susipažino su autentiška Lietuvos kultūra, bet tarpusavyje pasikalbėjo, pasidalino patirtimi, džiaugsmais ir problemomis.