Birželio 1 d. Juragių kaimo gyventojai buvo pakviesti į susitikimą dėl projekto „Šiuolaikinė seniūnija“ tolimesnių veiklų. Garliavos apylinkių seniūnijos bendruomenių susitikimo metu nutarus kurti seniūnijos lankomų vietų žemėlapį, šio susitikimo metu bendruomenės nariai atrinko mums, mūsų kraštui svarbius istorijos, kultūros paveldo objektus. Tai – Juragių televizijos bokštas, Pirmojo pasaulinio karo karių kapinaitės Juragiuose ir Stanaičiuose, paminklas 1918 m. savanoriams, Jurginiškių pradinė mokykla, partizano P. Pečiulaičio – Lakštingalos sodyba.