Juragių bendruomenės centrui laimėjus finansavimą projektui– „Pažink savo kraštą ir tradicijas’, kuris skirtas  Garliavos apylinkių seniūnijos gyventojų bendruomeniškumui bei kultūriniam  išprusimui stiprinti, laimėjo finansavimą – 5329 Eur.

Juragių bendruomenės centras, kartu su “Sąnašos” bendruomene, skatindami gyventojų bendruomeniškumą bei kultūrinį, istorinį išprusimą, organizavo edukacine išvyką po Kauno Tvirtovės fortus. Kauno Tvirtovės parko direktoriaus pavaduotojas, “Sąnašos” benruomenės pimininkas Ovidijus Jurkša gyventojus supažindino su mūsų krašto istorija, Kauno Tvirtove, jos fortais. Išvykoje dalyvavo apie 50 Garliavos apylinkių seniūnijų gyventojų. Visi, tiek patys mažiausieji, tik perkopę mokyklinį suolą, tiek garbaus amžiaus sulaukę senjorai su didžiuliu susidomėjimu ne tik klausėsi pasakojimų, paremtų istoriniais faktais, bet ir keliavo po fortų kareivines, tunelius, šaudmenų sandėlius.
Ši išvyka organizuota, laimėjus Juragių bendruomenės centro parengtą projektą “Pažink savo kraštą ir tradicijas”, skirtą bendruomeniškumui tarp Garliavos apylinkių gyventojų stiprinti. Kelionės metu vietos gyventojai susipažino ne tik su savo gyvenamosios aplinkos, savo krašto istorija, Lietuvos kultūros paveldo objektais, bet ir su kaimyninių bendruomenių narias.