Garliavos apylinkių „Sąnašos“ ir Juragių bendruomenės nuolat organizuoja bendras edukacines kultūrines išvykas, etnografines vakarones. TaIp į visokeriopos kultūros pažinimą, prasmingą laisvalaikio praleidimą siekiame įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių. Vykdydami bendro projekto „Socialinės atskirties mažinimas, šeimas įtraukiant į įvairias veiklas, skatinant pažinti savo kraštą“,veiklas, keliavome link Klaipėdos į Dinozaurų parką. Oras nelepino, tačiau, gerai nusiteikę, ne tik susipažinome su dinozaurų kilme, bet ir smagiai praleidome laiką. 2019 m.spalio 27 d.