Antrą kelionės po Lenkiją dieną keliauninkai vyko į Malborko pilį – kryžiuočių vadinamą Marienburgą (Marijos tvirtove). Ši pilis – Kryžiuočių ordino didžiojo magistro būstinė, viena įspūdingiausių gotikinių pilių visame pasaulyje. Plytinės gotikos šedevru vadinama tvirtovę sudaro trys pilys, sujungtos į bendrą gynybinį kompleksą. Kryžiuočių ordino sostinėje buvo kuriami baltų ir slavų žemių užgrobimo planai. Iš čia išjojo kryžiuočių pulkai į lemiamą Žalgirio mūšį. Aplankyti šią pilį iš tiesų būtina, tai istorija ir galimybė pažvelgti į pilį, kur viduramžiais savo bazę turėjo didžiausias tuometinis LDK priešas – Teutonų ordino riteriai – kryžiuočiai. Apžiūrėje pilį vykome į Griunvaldą – Žalgirio mūšio vietą, kuriame 1410 liepos 15 d. Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sumušė Vokiečių ordino kariuomenę. 😃Žalgirio mūšis buvo viena didžiausių viduramžių riterių kariuomenių kovų.