Garliavos apylinkių „Sąnašos“ bendruomenė, bendradarbiaudama su Juragių bendruomenės centru, nuolat organizuoja bendras edukacines – kultūrines išvykas, etnografines vakarones ir kitus kultūrinius renginius, skatinančius gyventojų aktyvumą, bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą.
2018 m., gavus finansavimą projektui „Vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumas, skatinantis asmeninių, kultūrinių ir socialinių gebėjimų ugdymą“, vaikams ir jaunimui surengta patriotinė stovykla netradicinėje erdvėje – Kauno Tvirtovės III forte. Stovykla vyks spalio –gruodžio mėnesį.
Juragių kaimo vaikai jau dalyvavo spalio mėnesio stovyklos užsiėmimuose. Atsiliepimai tik kuo geriausi .Dėkojame prie projekto veiklų prisidėjus VŠĮ „Kauno Tvirtovės parkui“, Garliavos apylinkių seniūnijai, Kaunas 2022 bendruomenių platformai ir Kauno Tvirtovės III forto įgulai.
Spalio 13-14 d. vyko stovyklos atidarymo šventė.
Stovyklautojai susipažino su Kauno Tvirtovės III fortu, karine rikiuote, aplankė kareiviškų uniformų muziejų, žaidė sportinius žaidimus. Taip pat aplankė Kauno pilį, Vytauto Didžiojo karo muziejų, Kauno Tvirtovės I ir II fortus.
Spalio 20-21 d.- vaikai ir juos lydintys tėveliai peržiūrėjo filmą apie Kauno tvirtovę, keliavo į Botanikos sodą, aplankė Jiesios piliakalnius, Napoleono kalną. Grįžę į III fortą, dalyvavo orientacinėse varžybose. Sekmadienį stovyklautojai pradėjo Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, vėliau aplankė Pelėdų kalną, Kauno Tvirtovės V fortą. V forte visų laukė staigmena – dažasvydis ir stovyklos tortas.
Laukiame stovyklos tęsinio lapkričio mėnesį,