Rugsėjo 19 d. vyko susitikimas su menininku Gintautu Velykiu, skulptorium Sigitu Straigiu ir poetu Raimondu Janušaičiu Juragių bendruomenės centre. Aptarėme projekto „Šiuolaikinė seniūnija“ veiklas, apžiūrėjome žmonių suneštus rakandus íš kurių kursime „stimpankìškas“ skulptūras. Gražiai, linksmai ir kūrybingai praleistas laikas suartino bendruomenės narius su menininkais ir paskatino aktyviau dalyvauti projekte. Susitikimo metu nepamiršome ir jau kuriančių savo kraštiečių. Į svečius atvyko tautodailininkė Modesta Pocienė. Ji pristatė savo darbų parodą, eksponuojamą Juragių bendruomenės centre, papasakojo apie savo kūrybinį kelią. Smagus laikas, praleistas su įvairaus meno menininkais, praturtino dvasiškai, įkvėpė gerų emocijų.