Į „Šiuolaikinę Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sotinė 2022“ atvyko tarptautinių menininkų :Subjektive atlas“komanda : Hugo Herrera Tobon ir Kurt Vanellegehem.
Rugpjūčio 14 d. jie aplankė Juragių bendruomenės centrą. Bendruomenės nariai susipažino su menininkais, kurie Juragiuose dirbs ir bendraus su bendruomene savaitę rugsėjo mėnesį.
Pabendravę, aptarę ateities veiklas, susipažinę su menininkų darbais – aplankėme Juragių radio ir TV stotį. Buvęs ilgametis stoties darbuotojas, budėjęs per Sausio 13-osios įvykius – Antanas Zumaras – pristeaė centre veikiantį muziejų, aprodė patalpas, papasakojo bokšto statybos istoriją, pasidalino savo išgyvenimais, budėjus tą Sausio naktį. Džiaugiamės, jog galėjome pamatyti mūsų istorijia svarbų objektą, o taip pat susipažinę su menininkų komanda iš Olandijos