Viduramžių mokyklos stovykloje I Kauno Tvirtovės forte dalyvauja ir Juragių gyventoja Miglė Gečaitė.
Projektą rengė Zapyškio „Stuba“. Džaugiamės savo atyvia visų stovyklų dalyve. 2019 m. rugpj. 12