Bendruomenės pirmininkai:

  • Vilma Eimutienė 2010 – 2011 m.
  • Antanas Maknevičius 2011 – 2015 m.
  • Elė Bereišienė  2015 – 2016 m.
  • Virginija Tamašauskienė nuo 2016 m.
  • Tel. +370 67641057
  • El. paštas virgalaura@gmail.com