logotipas

 

 

 

2018 m . gautas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos finansavimas paraiškai „Graži aplinka kiekvienam – mažam ir dideliam“.  Projekto tikslas – viešosios erdvės sutvarkymas, sukuriant jaukią, estetišką, patrauklią bendruomenės namų aplinką, pritaikytą įvairiapusiškai kaimo gyventojų ir bendruomenės veiklai: kultūriniams – edukaciniams renginiams, tradicinės šventėms ir poilsiui. Paramos suma  4000 Eur.

 

image001

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. gautas Sporto rėmimo fondo dalinis finansavimas projektui- „Sporto įrangos ir inventoriaus įsigijimas“. Projekto tikslas –  siekti gyventojų fizinio aktyvumo bei  kokybiškesnio laisvalaikio praleidimo.  Paramos suma 1000 Eur.

 

socialines_apsaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 m. laimėtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  finansavimas  projektui – „Pažink savo kraštą ir tradicijas“,. Tikslas –  stiprinti Garliavos apylinkių seniūnijos gyventojų bendruomeniškumą bei kultūrinį išprusimą. Paramos suma  5329 Eur.

 

 

 

2017 m. gegužės mėnesį teikta paraiška Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – „Ateik.Pažink.Domėkis“. Tikslas – Organizuojant neformalaus ugdymo užsiėmimus, skatinti gyvenamosios vietovės jaunimą įsitraukti į intelektualinę, kultūrinę, meninę bei sveikatą stiprinančias bei jų fizinį aktyvumą didinančias bendruomenės veiklas (Nelaimėta).

 

image001

 

 

 

 

 

 

2016 m. – projektas „Sportuojanti bendruomenė“
Tikslas – skatinri bendruomenės narius rinktis aktyvų gyvenimo būdą  Patirinktas šiaurietiško ėjimo sportas  dėl galimybės daugiau bendrauti bei tėsti projektui pasibaigus. Paranos suma  228 Eur.
Užsiėmimus pravedė šiaurietiško ėjimo treneriai – Janina Bazevičienė ir Jonas Koryzna. Daugiau apie šiaurietišką ėjimą skaitykite:
www.siaurietiskasejimas.lt

 

 

logotipas

 

 

 

2015 m. Juragių bendruomenės centras dalyvavo Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai 2015 metams paskelbtame konkurse ir gavo Lietuvos Žemės ūkio ministerijos dalinį finansavimą projektui„ BŪKIME KARTU!“ įgyvendinti. Gautos paramos suma 2982  Eur,

2015 METŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS (VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS) (01 01) PRIEMONEI ,,PARAMA KAIMO BENDRUOMENĖMS“ (01 001 01 03 09) ĮGYVENDINTI SKIRTŲ LĖŠŲ PAGAL PROJEKTUS IR LĖŠŲ GAVĖJUS PASKIRSTYMO SĄRAŠAS (dokumentas parsisiųsti):