KPD_LOGO_PILNAS2019 m. projektas „Šiandiena pažinkime kas buvo vakar“. Projekto tikslas – Pažintinėmis – edukacinėmis priemonėmis formuoti bendruomenės (ypač socialinę atskirtį patiriančių šeimų, senjorų) kultūrines vertybines nuostatas, pilietinį brandumą, tautinę savimonę bei gerinti kultūrinį, etninį išprusimą, populiarinti tautinio paveldo tradicijas interpretuojant paveldo praeitį ir dabartį, įtraukiant kaimo gyventojų užimtumo ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimą. Projektą dalinai finansavo Kultūros paveldo departamentas. Paramos suma 1000 Eur.

savivald2021 m. laimėtas Kauno rajono savivaldybės finansavimas projektui „ SUPER ATOSTOGOS JURAGIUOSE“. Kauno rajono mokyklose  besimokantys Juragių kaimo moksleiviai  (7-10 m.) dalyvaus vaikų vasaros stovykloje Juragių bendruomenės centre.

Finansavimo suma 700 Eur.

image001

2018 m. Projektas „Sporto įrangos ir inventoriaus įsigijimas“. Projekto tikslas – siekti gyventojų fizinio aktyvumo bei kokybiškesnio laisvalaikio praleidimo. Projektą dalinai rėmė Sporto rėmimo fondas. Paramos suma 1000 Eur.

logotipas2018 m. Projektas „Graži aplinka kiekvienam – mažam ir dideliam“. Projekto tikslas viešosios erdvės sutvarkymas, sukuriant jaukią, estetišką, patrauklią bendruomenės namų aplinką, pritaikytą įvairiapusiškai kaimo gyventojų ir bendruomenės veiklai: kultūriniams – edukaciniams renginiams, tradicinės šventėms ir poilsiui.Projektą finansavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Paramos suma 4000 Eur.

socialines_apsaugos

 

2018 m. Projektas „Sporto įrangos ir inventoriaus įsigijimas“. Projekto tikslas – siekti gyventojų fizinio aktyvumo bei kokybiškesnio laisvalaikio praleidimo. Projektą dalinai rėmė Sporto rėmimo fondas. Paramos suma 1000 Eur.

image001

2016 m. projektas „Sportuojanti bendruomenė“. Tikslas – skatinti bendruomenės narių motyvaciją aktyvesniam ir sveikesniam gyvenimo būdui. .Projektą dalinai rėmė Sporto rėmimo fondas Paramos suma 228 Eur.

logotipas2015 m. projektas “Būkime kartu”. Projekto tikslas – gerinti kultūrinį gyvenimą ir laisvalaikio praleidimą Juragių kaime skatinant gyventojų bendruomeniškumą ir mažinant socialinę atskirtį tarp skirtingų amžiaus grupių. Projektą dalinai rėmė Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. Paramos suma 3360 Eur